Foredrag

Du kan booke mig til et foredrag. Jeg holder foredrag om flere emner.

Altruisme/Egoisme
help-q
Hvor er samfundet på vej hen? Er vi blevet alt for egoistiske i vores hverdag, tænker vi for meget på os selv, før andre?
De fleste mennesker har så meget fokus på karriere og statussymboler, at det sætter deres sociale liv og helbred på spil. Stress, angst og psykiske problemer fylder mere og mere i flere og fleres hverdag. Mange lever hele deres sociale liv via Apps og sociale medier. Selv små børn, og vores unge får stress over alt det de skal nå, og ikke mindst alt det de skal nå på de sociale medier.
Det gør at flere og flere bliver ensomme og får svære problemer i deres hverdag.
Dette foredrag sætter spørgsmålstegn ved den retning som jeg ser vores samfund tager i disse år, og jeg vil komme med lidt gode råd til at undgå denne glidebane.

Foredrag om frivillighed.
dreamstime_l_19391358

Jeg har mere end 20 års erfaring i at arbejde med frivillige, i alle aldersgrupper. I dette foredrag ridser jeg det historiske omkring frivillighed op, og fortæller så om udviklingen, og hvor vi er med frivillighed idag. Både på det kulturelle område, men også om frivilligt socialt arbejde.
Jeg kommer med gode råd til både at hverve og fastholde frivillige, og taler om de gråzoner der er når vi bruger frivillige til arbejde der ellers burde udfyldes af fag-professionelle.